Zebravink

Een zebravink in de natuur

­­­­­De herkomst van de Zebravink ligt in Australië. Het is een vogel die gemiddeld zo’n 3 tot 5 jaar oud wordt, waarbij het wel eens voorkomt dat de mannetjes een stuk ouder worden dan 5 jaar. Het is het zebravink mannetje dat het geluid maakt. Het vrouwtje fluit niet. Het is een heel actieve vogel die door de kenner als lieve en niet moeilijke vogel omschreven wordt.

Een zebravink eet verschillende soorten voedsel. In het wild eet de vogel voornamelijk graszaden maar in gevangenschap worden ze vaak bijgevoerd. Ze krijgen dan vaak een zadenmengsel die verkrijgbaar is bij de dierspeciaalzaak. Dit wordt aangevuld met eivoer, groente en fruit. Dit kunnen komkommers, sla en appels zijn bijvoorbeeld.

Onthoud wel dat het een kleine vogel is en daarom behoeft het niet te veel voedsel. Wel dient er altijd grit en maagkiezel aanwezig te zijn in een volière of vogelkooi. De vogel pakt dit zelf wanneer hij daar behoefte aan heeft.

Een zebravink is een eenvoudige volièrevogel. Het is voor een beginnende vogelhouder een geschikte vogel om mee te beginnen. Ze zijn namelijk niet schuw en ze zijn niet zo gevoelig als veel andere vogels. Ook zijn ze makkelijk te verzorgen en niet veeleisend.

Zebravink mannetje en vrouwtje

Het mannetje en vrouwtje kun je uit elkaar houden doordat de man zebratekening op zijn borst heeft, de pop heeft dit niet. Er zijn echter meerdere zebravink soorten door al het kweken. Er zijn nu veel verschillende zebravink kleuren. De grote hoeveelheid zebravink soort, mutaties en kleuren maken het wel lastiger om de man en pop te onderscheiden.

Zebravink nest

Het is het zebravink mannetje die het nest maakt en de vrouw zorgt dat het nest er goed uit ziet. Het vrouwtje legt gemiddeld zo’n 5 of 6 eieren. De broedtijd is meestal zo’n 13 dagen en na 3 weken zullen de jongen het nest verlaten. Ze worden dan nog wel 2 weken gevoerd door de volwassenen.

Zebravinken zijn soms binnen een half jaar al geslachtsrijp maar het is dan niet verstandig om al met ze te gaan kweken. Ze zijn dan te jong en dit vergroot de kans op problemen met het nest.

Timor zebravink

De zebravink is niet alleen in Australië te vinden in het wild. Ze komen namelijk ook voor op de Indonesische eilanden, waaronder Timor. De zebravink die je op het eiland Timor vindt, noemen we de Timor Zebravink. De Timor zebravink is kleiner dan de Australische zebravink soort en is qua kleur iets donkerder.

De voeding en het gedrag in de volière kooi is vergelijkbaar voor beide soorten zebravinken. Men probeert het ras zuiver te houden en daarom wordt het niet aangeraden om Timor zebravinken met de Australische soort te kweken. Het zou echter wel kunnen. Ook kunnen de mannetjes met elkaar gaan vechten als er niet voldoende ruimte is in de volière.

Zebravink kooi

Bij een zebravink kooi geldt altijd hoe groter hoe beter. Zebravinken zijn groepsdieren dus doe minimaal één paar in een vogelkooi en eventueel meer dan drie paar in een volière. Zoals eerder aangegeven kunnen bij het houden van twee koppels de mannetjes elkaar gaan bevechten. Bij drie koppels verdwijnt dit gevaar in de meeste gevallen. Logischerwijs dient de kooi groter te worden naar mate het aantal vogels toeneemt.

Iedere volière heeft een nachthok nodig. In dit nachthok kunnen ze zich ’s nachts terugtrekken. Ook hebben ze een nestplek nodig. Hierin slapen ze soms en leggen ze de eieren in. In de winter kun je kiezen voor kunstmatige verlichting omdat zebravinken erg houden van de zon. Dit is overigens niet noodzakelijk.

Inrichting

Plaats voldoende takken in de volière zodat ze heen en weer kunnen vliegen. Ook zijn speeltjes een welkome aanvulling. Zebravink speeltjes als ringen, schommels en takken zijn erg in trek bij de vogels. Ook maak je deze vogels blij met een bakje water.

In een zebravink kooi binnen is het belangrijk dat je niet te veel vogels bij elkaar in zet. Hou het bij een paartje of bij twee of drie mannen, uiteraard afhankelijk van de grootte van de kooi. Zodra je er een pop bij zet kunnen de mannetjes elkaar gaan bevechten. Doe je er geen pop bij dan gebeurt dit ook niet.

In iedere vogelkooi dient een nestkastje te zijn waarin ze graag slapen. Ook kunnen ze hier hun eieren in leggen. Zebravink speeltjes worden met veel plezier onthaald. Zebravinken spelen graag. Takken, ringen of schommels zijn de ideale zebravink speeltjes. Ze badderen ook graag waardoor een badderplek in de vogel zebravink kooi geen overdadige luxe is.

Een zebravink in het water
Een zebravink bij het water

Wat is de zebravink broedtijd?

De zebravink broedtijd is gemiddeld 13 dagen. Na deze 13 dagen komen de eieren uit.

Hoeveel zebravinken bij elkaar?

Er kan het beste of één paar zebravinken bij elkaar, of meer dan drie zebravink paren bij elkaar. Eén paar zebravinken bij elkaar is geen probleem. Zebravinken zijn groepsdieren en dus zijn meerdere paren wenselijk.

Wanneer je twee paren bij elkaar zet, is de kans groot dat de mannetjes met elkaar gaan vechten om de poppen. Dit gebeurt vrijwel niet meer als er drie of meer paartjes in een volière zitten. Er kunnen wel probleemloos een aantal zebravink mannetjes bij elkaar zitten zolang er maar geen pop bij gezet wordt.

Wat eet een zebravink?

Een zebravink eet vooral graszaden. Dit zit gemengd in voer dat je bij de dierspeciaalzaak kunt halen. Dit kun je aanvullen met eivoer, groente en fruit. Er dient altijd grit en maagkiezel in de vogel kooi te zijn. Een zebravink eet dit als ze het nodig hebben.

Hoe oud wordt een zebravink?

De leeftijd van een zebravink is gemiddeld 3 tot 5 jaar. Het is niet ongewoon dat een zebravink mannetje een stuk ouder wordt dan 5 jaar. Dit komt bij de vrouwtjes niet vaak voor.

Andere vogel soorten