De Nachtegaal

De Europese nachtegaal op een stokje

Kenmerken van de nachtegaal

Leefgebied nachtegaal

De nachtegaal komt voornamelijk voor in het midden en zuiden van Europa. Nederland hoort bij het noordelijke deel van zijn leefgebied.

Uiterlijk nachtegaal

De nachtegaal is voor het grootste gedeelte bruin en kan roodbruin zijn op de rug en staart. Deze vogel heeft een witte ring om zijn oog. Ze staan bekend om hun prachtige zang. Het nachtegaal mannetje zorgt voor deze mooie klanken.

De Nachtegaal kan mooi zingen
Een nachtegaal mannetje kan prachtig zingen.

Waar vind je de nachtegaal

Ze zijn vaak te vinden in dicht struikgewas en dat zorgt er voor dat je ze soms moeilijk kunt zien. Ze voelen zich thuis in loofbossen maar ook in de duinen. In grote delen van de duinen van Nederland kun je ze tegenkomen. Ze zijn vooral gek op de dichte duinbegroeiing.

Echter kun je ze ook op andere plekken in ons land vinden, bijvoorbeeld op houtwallen. Het voedsel van de nachtegaal bestaat voornamelijk uit insecten en bessen. Maar ze eten ook spinnen en wormen.

Broeden nachtegaal

Het nest wordt vaak gebouwd in dichte begroeiing, vlak boven de grond. De nachtegaal broedt vanaf half mei en dit duurt zo’n twee weken. Ze legt dan gemiddeld 5 eieren en het blijft bij één legsel per jaar. Nadat de jongen zijn uitgekomen zullen ze na zo’n 2 weken uitvliegen. Het nachtegaal mannetje zingt in deze periode vrijwel niet.

Trekvogel

De nachtegaal is een trekvogel en dat betekent dat hij niet het hele jaar op één plek zal zijn. Ze trekken in juli vanuit bijvoorbeeld Nederland, door Frankrijk naar Spanje. Ze gaan daar verder naar Afrika en daar blijven ze dan een hele poos.

Ze zullen dan pas rond april terugkeren in Nederland, onder andere om weer te gaan broeden. Overigens vertrekt niet iedere vogel even vroeg, sommigen verlaten ons land ook pas in september.

Nachtegaal geluid

Prettig nachtegaal zang

Het geluid van een nachtegaal is iets dat doorgaans als zeer prettig ervaren wordt. Ze kunnen prachtig zingen. De zang van de nachtegaal was vroeger al bekend bij de mensen en daarom werden ze ook vaak als huisdier gehouden.

Nachtegaal mannetje

Het nachtegaal mannetje werd dan alleen in een kooi geplaatst om de bewoners te voorzien van het mooie geluid. Ook al zingt het nachtegaal mannetje dan wel, het blijft een sociale vogel. Dit betekent dat het beter niet zonder soortgenoten in een kooi geplaatst kan worden.

Nachtegaal zingt overdag

Het nachtegaal mannetje zingt veel overdag. In veel gevallen is het een reactie op andere nachtegalen. Meestal duurt dit tot ergens in juni, dit is namelijk de periode waarin de eieren uitkomen.

Een Japanse nachtegaal
Een Japanse nachtegaal is kleurrijk

Japanse nachtegaal

Chinese Nachtegaal

De Japanse nachtegaal komt voor in Zuid Oost Azië. Hij wordt ook wel de Chinese Nachtegaal genoemd. Het is een heel kleurrijke vogel. Het nachtegaal mannetje is vaak iets sterker gekleurd dan de pop. Het zijn de Japanse nachtegaal mannetjes die de zang voor hun rekening nemen. Dit is niet anders dan bij de andere soorten nachtegaal.

Een winterharde vogel

De vrouwtjes maken overigens wel geluid maar dat is niet zo mooi als bij de mannetjes. De Japanse nachtegaal is een sterke winterharde vogel die het hele jaar door in de volière kan blijven. De enige voorwaarde daarbij is dat ze wel toegang hebben tot een nachthok.

Noordse nachtegaal

Een Noordse nachtegaal op een tak
Een Noordse nachtegaal op een tak.

Herkomst Noordse nachtegaal

De Noordse nachtegaal komt voor in het noordoosten van Europa. Ze lijken op de nachtegaal die we hier kennen maar ze zijn iets donkerder. Ze hebben een hele sterke zang en dat kan echt heel hard zijn.

Broedtijd Noordse nachtegaal

Ze komen zo nu en dan in Nederland terecht om te broeden. Dit gebeurt ook vanaf half mei zoals dat ook bij de andere Europese soort het geval is. Het zit ook graag in dicht struikgewas of in dikke begroeiing.

Wat eet een Noordse nachtegaal?

De Noordse nachtegaal eet graag insecten en besjes. Het mag dan in andere delen van Europa voorkomen maar ook deze nachtegaal trekt in de winter naar Afrika. Meer specifiek laat deze vogel zich het liefst onderbrengen in het oosten van Afrika.

Hoe laat zingt de nachtegaal?

De nachtegaal is een zangvogel die voornamelijk ’s nachts en tijdens de schemering zingt. Het is echter ook mogelijk om de nachtegaal overdag te horen zingen. Het tijdstip waarop de nachtegaal begint te zingen kan variëren, maar over het algemeen begint hij te zingen vanaf het einde van de lente tot het begin van de zomer.

Wat doet een nachtegaal in de winter?

In de winter migreren de meeste nachtegalen naar het zuiden, waar ze overwinteren. Ze brengen deze tijd door in gebieden met een warm klimaat, zoals in Afrika. Sommige nachtegalen blijven echter het hele jaar door in hun broedgebieden.

Is de nachtegaal zeldzaam?

De nachtegaal is geen zeldzame vogelsoort, maar het aantal neemt wel af in sommige gebieden door verlies van leefgebied en andere factoren. In Nederland staat de nachtegaal op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten.

Wat is de betekenis van nachtegaal?

De nachtegaal heeft door de eeuwen heen veel betekenissen gehad in verschillende culturen en religies. In de poëzie en literatuur wordt de nachtegaal vaak geassocieerd met liefde, verlangen en melancholie. In de mythologie symboliseert de nachtegaal onder andere onsterfelijkheid en de ziel.

Andere vogel soorten