De nachtegaal

De Europese nachtegaal op een stokje

De nachtegaal komt voornamelijk voor in het midden en zuiden van Europa. Nederland hoort bij het noordelijke deel van zijn leefgebied.

De nachtegaal is voor het grootste gedeelte bruin en kan roodbruin zijn op de rug en staart. Deze vogel heeft een witte ring om zijn oog. Ze staan bekend om hun prachtige zang. Het nachtegaal mannetje zorgt voor deze mooie klanken.

Ze zijn vaak te vinden in dicht struikgewas en dat zorgt er voor dat je ze soms moeilijk kunt zien. Ze voelen zich thuis in loofbossen maar ook in de duinen. In grote delen van de duinen van Nederland kun je ze tegenkomen. Ze zijn vooral gek op de dichte duinbegroeiing.

Echter kun je ze ook op andere plekken in ons land vinden, bijvoorbeeld op houtwallen. Het voedsel van de nachtegaal bestaat voornamelijk uit insecten en bessen. Maar ze eten ook spinnen en wormen.

Het nest wordt vaak gebouwd in dichte begroeiing, vlak boven de grond. De nachtegaal broedt vanaf half mei en dit duurt zo’n twee weken. Ze legt dan gemiddeld 5 eieren en het blijft bij één legsel per jaar. Nadat de jongen zijn uitgekomen zullen ze na zo’n 2 weken uitvliegen. Het nachtegaal mannetje zingt in deze periode vrijwel niet.

De nachtegaal is een trekvogel en dat betekent dat hij niet het hele jaar op één plek zal zijn. Ze trekken in juli vanuit bijvoorbeeld Nederland, door Frankrijk naar Spanje. Ze gaan daar verder naar Afrika en daar blijven ze dan een hele poos.

Ze zullen dan pas rond april terugkeren in Nederland, onder andere om weer te gaan broeden. Overigens vertrekt niet iedere vogel even vroeg, sommigen verlaten ons land ook pas in september.

Nachtegaal geluid

Het geluid van een nachtegaal is iets dat doorgaans als zeer prettig ervaren wordt. Ze kunnen prachtig zingen. De zang van de nachtegaal was vroeger al bekend bij de mensen en daarom werden ze ook vaak als huisdier gehouden.

Het nachtegaal mannetje werd dan alleen in een kooi geplaatst om de bewoners te voorzien van het mooie geluid. Ook al zingt het nachtegaal mannetje dan wel, het blijft een sociale vogel. Dit betekent dat het beter niet zonder soortgenoten in een kooi geplaatst kan worden.

Het nachtegaal mannetje zingt veel overdag. In veel gevallen is het een reactie op andere nachtegalen. Meestal duurt dit tot ergens in juni, dit is namelijk de periode waarin de eieren uitkomen.

Een Japanse nachtegaal
Een Japanse nachtegaal is kleurrijk

Japanse nachtegaal

De Japanse nachtegaal komt voor in Zuid Oost Azië. Hij wordt ook wel de Chinese Nachtegaal genoemd. Het is een heel kleurrijke vogel. Het nachtegaal mannetje is vaak iets sterker gekleurd dan de pop. Het zijn de Japanse nachtegaal mannetjes die de zang voor hun rekening nemen. Dit is niet anders dan bij de andere soorten nachtegaal.

De vrouwtjes maken overigens wel geluid maar dat is niet zo mooi als bij de mannetjes. De Japanse nachtegaal is een sterke winterharde vogel die het hele jaar door in de volière kan blijven. De enige voorwaarde daarbij is dat ze wel toegang hebben tot een nachthok.

Noordse nachtegaal

De Noordse nachtegaal komt voor in het noordoosten van Europa. Ze lijken op de nachtegaal die we hier kennen maar ze zijn iets donkerder. Ze hebben een hele sterke zang en dat kan echt heel hard zijn.

Ze komen zo nu en dan in Nederland terecht om te broeden. Dit gebeurt ook vanaf half mei zoals dat ook bij de andere Europese soort het geval is. Het zit ook graag in dicht struikgewas of in dikke begroeiing.

De Noordse nachtegaal eet graag insecten en besjes. Het mag dan in andere delen van Europa voorkomen maar ook deze nachtegaal trekt in de winter naar Afrika. Meer specifiek laat deze vogel zich het liefst onderbrengen in het oosten van Afrika.

Andere vogel soorten