De kwartel

Kwartels aan het foerageren

Kenmerken van de kwartel

Herkomst van de kwartel

De herkomst van de kwartel ligt in Europa. Eigenlijk komt de kwartel overal voor op dit continent. Dit geldt alleen niet voor de Scandinavische landen. De kwartel is een kleine trekvogel die overwintert in delen van Afrika en het zuiden van Europa.

De kwartel in het wild

In het wild is deze vogel erg schuw en je zult ze daarom niet vaak zien. Doorgaans hebben ze donkerbruine veren met geelbruine strepen er over heen. De korte snavel gebruiken ze voornamelijk voor het oppikken van het voedsel.

Kwartel man en kwartel vrouw

Het mannetje kan onderscheiden worden van het vrouwtje doordat het mannetje een zwarte keel heeft. Ze zijn vaak in de schemering te horen met hun kenmerkende kwartel geluid. Dit doen de mannetjes om hun territorium af te bakenen. Ze leven vooral op grasland of op akkers. Je kunt ze ook vinden in laag struikgewas.

Kwartels vliegen bijna nooit

Kwartels houden gebeurt overal in Europa en dus ook in Nederland. Het is een populaire volière vogel. Het is een echte grondvogel en dat betekent ook dat de kwartel voornamelijk op de grond te vinden zal te zijn. Ze vliegen bijna nooit, behalve bij de trek en als ze in gevaar zijn.

Kwartel voedsel

Kwartels houden van verschillende soorten voedsel. Het zijn echte alleseters. Dit kunnen zaden zijn, maar ook grassen en zelfs insecten. Kwartels zijn niet eenvoudige vogels in de volière. Je kunt verschillende kwartelsoorten bij elkaar inzetten maar raadpleeg dan altijd eerst een expert. Het kan namelijk zijn dat de haantjes elkaar anders gaan bevechten.

Kwartel kuiken

Een kwartel is een jong van een kwartel. Ze komen net als de meeste vogels uit een ei. Een kwartel kuiken komt meestal uit een nest van 7 tot 14 eieren. De eieren zijn geelachtig met zwarte vlekken. De kwartel kuikens kunnen doorgaans na twee dagen al vliegen.

Kwartels bij het water
Wilde Chinese kwartels bij het water

Kwartel huisje

Schuilplekken kwartel huisje

Kwartel huisje vinden kwartels een fijne plek om te kunnen schuilen. Een kwartel heeft namelijk meerdere schuilplekken nodig in het kwartel hok. Het zijn sociale vogels en kunnen dus goed in groepjes leven in een volière.

Kwartel huisje bodembedekking

Een goede bodembedekking voor de volière is zand. Er zijn ook andere opties maar zand is een veilige keuze waar de kwartels zich prettig bij voelen.

Kwartels en kippen samen

Kwartels kunnen niet met kippen in een ren geplaatst worden omdat de kippen anders de kwartels kunnen gaan pikken. In een volière kunnen ook schuilplekken gecreëerd worden met bloempotten of andere voorwerpen en materialen.

Een kwartel
Een kwartel kan niet samen met kippen in één volière gehouden worden.

Japanse kwartel

Herkomst Japanse kwartel

De herkomst van de Japanse kwartel ligt in Japen en in andere delen van Oost-Azië. Ze worden veelal in gehouden voor de hobby maar ook voor de eitjes. Veel mensen vinden de eieren van kwartels lekker.

De grootste kwartel soort

De Japanse kwartel is een populaire kwartel soort. Het is de grootste kwartel soort die als huisdier gehouden wordt. Het is een grondvogel en heeft daardoor geen hoog kwartel hok nodig. Ze kunnen goed aarden in een volière.

Japanse kwartel tam

Over het algemeen is de Japanse kwartel makkelijk tam te krijgen. In het wild zijn ze vooral te vinden op graslanden en in laag struikgewas, zoals dit ook het geval is bij andere kwartel soorten. Ze zijn dan overdag bezig met het zoeken naar voedsel en zijn dus overdag actief. Ze vliegen bijna nooit maar dat betekent niet dat ze het niet kunnen. Ze kunnen namelijk prima vliegen.

Kleurslagen Japanse kwartel

De Japanse kwartel is in gevangenschap in veel verschillende kleurslagen te vinden doordat er veel mee gefokt is.

Eieren van een kwartel
De eieren van een kwartel.

Chinese kwartel

De herkomst van de Chinese kwartel ligt in China. Ze komen nu echter ook voor in India, het zuid oosten van Azië en in delen van Oceanië. Ze leven net als andere kwartel soorten graag in het gras of in struikgewas.

Ze zijn vrijwel de hele dag actief bezig met het zoeken naar voedsel. Ze eten dan ook bijna alles. Het zijn vogels die goed in de volière kunnen. Het zijn alleseters en in de volière eten ze dan ook de restjes van wat andere vogels laten liggen.

Let wel op dat meer dan één haan een probleem kan zijn in de volière. Ze kunnen elkaar namelijk gaan bevechten. In de kwartel kooi dient beschutting te zijn voor de Chinese kwartel. Dit kan gedaan worden door er bloempotten in te plaatsen waar ze in kunnen.

Als laatst hebben ze ook een nachthok nodig. Al met al zijn Chinese kwartels geen veeleisende volière vogels.

Een Chinese kwartel
Een Chinese kwartel.

Harlekijn kwartel

De herkomst van de Harlekijn kwartel ligt in Zuid en Oost Afrika. Deze vogel is net iets groter dan de Chinese dwergkwartel en iets kleiner dan de Japanse kwartel. Ze kunnen in de volière goed overweg met andere vogelsoorten.

Het zijn echte zaadeters maar net als andere kwartelsoorten zullen ze heel veel verschillende voedselresten eten. Ze zijn dan ook bijna altijd op de bodem te vinden in de volière waar ze hartelijk aan het rond scharrelen zijn.

Een wilde harlekijn kwartel
Een wilde harlekijn kwartel.

Dove kwartel

Zo doof als een kwartel is een uitspraak die je misschien niet direct goed kunt plaatsen. Kwartels zijn niet doof maar er zijn twee mogelijke verklaringen voor het ontstaan van deze uitspraak. Als eerste gaat een kwartel stokstijf liggen op het moment dat er gevaar is. Al maak je dan nog zoveel geluid, de kans is groot dat de kwartel stil blijft liggen. Het is dan alsof de kwartel doof is.

Als tweede zijn er aanwijzingen dat een dove kwartel in deze zinsuitdrukking een domme kwartel betekent. Het zou dan niet om een dove kwartel gaan maar om een domme kwartel. Dit komt uit een ver verleden toen kwartels zich nogal eenvoudig lieten vangen door middel van een net. Men noemde ze daarom ook wel dom.

Andere vogel soorten